V důsledku technických komplikací a vytíženosti nasmlouvaných laboratoří může dojít k mírnému zpoždění výsledku provedeného testu u pacientů, které k vyšetření indikoval jiný poskytovatel zdravotnických služeb, než je Oblastní nemocnice Kladno.

Vzhledem k dodržování zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nesmí mít Oblastní nemocnice Kladno přístup k údajům pacienta, který je indikován jiným zdravotnickým subjektem a není samoplátcem.

HESLO PŘI ODBĚRU METODOU PCR

Při odběru vzorků metodou PCR bude pacientům přiděleno heslo, na základě kterého si zavolají o výsledek přímo na informační linku laboratoře – tel.č. 800 800 234. Provozní doba infolinky je v pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Upozorňujeme, že výsledky testů metodou PCR budou k dispozici nejdříve za 48 hodin!

POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU

Samoplátcům bude potvrzení o výsledku metodou PCR zasláno automaticky v elektronické formě na sdělenou e-mailovou adresu za 2 pracovní dny od provedení testu. Výsledky testů pacientů, indikovaných jiným poskytovatelem zdravotnických služeb než je Oblastní nemocnice Kladno, obdrží přímo z laboratoře lékař, který pacientovi vystavil žádanku na vyšetření (praktický lékař, KHS apod).

Oblastní nemocnice Kladno je pouze poskytovatelem zdravotních služeb a v tomto případě zajišťuje pouze odběr vzorků za účelem jejich dalšího zpracování. Další kroky včetně sdělování a předávání výsledků jsou již plně v kompetenci laboratoří, se kterými spolupracujeme.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.