Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice SČK vyhlašuje v souladu s vyhláškou MZČR č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

    -    Vnitřní lékařství       2 místa 
    -    Anesteziologie a intenzivní medicína 1 místo
    -    Pediatrie      1 místo

Lhůta pro podání přihlášek je do 20.7.2020 do 12.00 hodin. Seznam dokladů, které je nutné doložit k přihlášce, uchazeči najdou na: http://www.mzcr.cz/odbornik/obsah/rezidencni-mista-2020_4102_3.html. Doručení je možné poštou nebo osobně.

Místo podání:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. , nemocnice Středočeského kraje
Oddělení vzdělávání, k rukám: Alice Mládkové
Vančurova 1548
272 59 Kladno