LŮŽKOVÁ ČÁST

Muži – telefon: 312 606 331   

Ženy – telefon: 312 606 334    

Septická část – telefon: 312 606 321