Úsek hematologie provádí základní hematologická a koagulační vyšetření. Mezi specializovaná vyšetření patří screeningové vyšetření trombofilních stavů; paleta vyšetření trombofilních markerů zahrnuje funkční test k detekci rezistence Faktoru V na aktivovaný protein C (APC rezistence) s přídavkem plazmy deficitní pro faktor V, stanovení hladiny proteinu C, proteinu S, faktorů VII, VIII, IX, Lupus antikoagulans, monitorování nízkomolekulárního heparinu (anti-Xa aktivita v plazmě) a dalších antikoagulačních a antiagregačních léků. Ostatní trombofilní markery - fibrinogen, antitrombin III jsou součástí rutinních koagulačních vyšetření.

Hematologická ambulance 
Telefon: 312 606 346

Monitorování antiagregační terapie

Agregace trombocytů 

Monitorování antikoagulačních léků

Dabigatran (Pradaxa)
Rivaroxaban
Eliquis (Apixaban)


Odběrový systém

Klinická laboratoř používá jednotný odběrový systém Sarstedt.
Hematologická vyšetření - 1 zkumavka Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA), (krevní obraz, retikulocyty) 
PCR vyšetření - Faktor V Leiden, Faktor II 20210, Mutace MTHFR (Na základě konsenzu odborných společností (http://www.slg.cz/2011/trombofilni-stavy) je od konce roku 2015 plátci zdravotní péče omezena úhrada PCR vyšetření polymorfismů genu pro MTHFR pouze na indikujícího lékaře odbornosti 208 (lékařská genetika)!!!! ) - odesílá se na OKBI Nemocnice na Homolce 
Základní koagulační vyšetření - 1 zkumavka Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný)
(APTT, trombinový čas, protrombinový čas, D-dimer, antitrombin, fibrinogen, anti-Xa aktivita, nízkomolekulární heparin, rivaroxaban, dabigatran, etanol-gelifikační test 
Speciální koagulační vyšetření - 2 zkumavky Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný)
(APC rezistence, Protein C, Protein S, Faktor VII, VIII, IX, lupus antikoagulans
Agregace – zkumavky Greiner – materiál k vyzvednutí na recepci příjmu materiálu KL.