UPOZORNĚNÍ

a) návštěvy nezletilých pacientů;
b) návštěvy pacientů s omezenou svéprávností;
c) návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;
d) návštěvy rodiček na oddělení šestinedělí a přítomnost třetí osoby při porodu*.

* Třetí osobou se rozumí např. otec dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti (1. osoba je rodička, 2. osoba je porodník a 3. osobou se rozumí např. otec dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti.) U porodu je povolena přítomnost pouze jedné třetí osoby.

Při porodu může být s rodičkou přítomna pouze jedna osoba, za kterou je označen druhý rodič dítěte či osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to pouze za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

a) porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením;
b) třetí osobě bude zamezen kontakt s ostatními rodičkami;
c) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu;
d) třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
e) třetí osoba používá jednorázovou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek ve výše uvedené situaci nepostačuje).

Návštěvy na oddělení šestinedělí budou povoleny pouze otci dítěte nebo dospělé osobě žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to maximálně na 30 minut v rozmezí 14:00 – 17:00 hodin při dodržení přísných hygienických opatření!

  • Rádi bychom v souvislosti s koronavirovou nákazou požádali všechny maminky, aby si ke svému porodu přinesly dvě roušky. Tímto opatřením se snažíme o maximální snížení možnosti nákazy či přenosu infekce. Mnohokrát děkujeme.

Porodnice a perinatologické centrum

Zajišťujeme péči o fyziologická a patologická těhotenství od 32. týdne gravidity. Těhotné ženy, které se rozhodnou rodit v naší nemocnici, se k porodu NEMUSÍ předem registrovat.

Vedoucí lékařka:   MUDr. Hana Brádková 
Telefon na porodní sál:          312 606 827, 312 606 398 

dsc 0045  dsc 0035  dsc 0042

dsc 0073  dsc 0077  dsc 0013

dsc 0010  dsc 0014  dsc 0095

V naší porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence. Naše nemocnice jako jedna z prvních v republice získala titul Baby friendly hospital, což je označení pro nemocnici, která podporuje přirozenou výživu dětí a plní 10 kroků k úspěšnému kojení.

Ve spolupráci s novorozeneckým oddělením získala kladenská porodnice:


spokojena rodicka   setrnameditace   zapojenadoprojektu

Videomateriál k představení oddělení

youtube play   Představení oddělení